Parafia Stany

Aktualności i wydarzenia

Dzień chorych – 11 lutego 2019 r.

W sobotę, 11 lutego przypadało doroczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. To także Światowy Dzień Chorych. U nas w kościele została odprawiona dodatkowa Msza św. dla osób starszych i chorych o g. 10.00 podczas której udzielony został sakrament namaszczenia chorych. Na zakończenie Mszy św. było wystawienie Najświętszego Sakramentu indywidualne błogosławieństwo każdego z uczestników. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy obrazek.

Spotkanie z kolędą 2019

27 stycznia 2019 r., w niedzielę na scenie Domu Parafialnego młodzież Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach zaprezentowała scenę o Bożym Narodzeniu połączoną ze śpiewem znanych i współczesnych kolęd.
Przy skromnej publiczności młodzi aktorzy i soliści stworzyli poruszające przedstawienie i ożywili w sercach radosną treść o Bogu bliskim, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
Na zakończenie uczestniczy spotkania, przy akompaniamencie organów odśpiewali najważniejsze kolędy polskie.

Parafiada 2018

18 listopada 2018 r., w niedzielę na scenie Domu Parafialnego wystąpili soliści ze szkół z terenu Gminy Bojanów na dorocznym konkursie Piosenki Religijnej. W tym roku 100 rocznicy odzyskania Niepodległości wykonywane były również utwory patriotyczne.
W konkursie wzięło udział 19 uczniów z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Przyszowie, Szkoły Podstawowej w Stanach i Szkoły Podstawowej w Gwoźdźcu.
W jury byli p. Bożena Sałęga, dyr. PSP w Stanach, p. Danuta Kobylarz, dyr. Biblioteki w Bojanowie oraz . P Tłusty, organista w parafii Stany.
Po zakończonym konkursie dzieci otrzymały dyplomy, wyróżnienia, książki i złotą nutkę. Wszystkie dzieci otrzymały z rąk księdza proboszcza srebrny medalion św. Jana Gwalberta.
Patronat nad konkursem objęła dyrekcja PSP w Stanach, a stronę organizacyjną podjęły nauczycielki i wychowawczynie tej szkoły i ks. katecheta Sebastian Kula.

100-lecie Niepodległości naszej Ojczyzny

11 listopada 2018 r., nasza wspólnota włączyła się w ogólnopolskie świętowanie rocznicy odzyskania Niepodległości. O g. 11,00 została odprawiona koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny, podczas której został poświecony odnowiony proporzec-sztandar Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, które działało w naszej parafii w okresie międzywojennym. Sztandar został ufundowany w 1934 roku. Na gwoździach wbitych w drzewce widnieją nazwiska znanych osobistości świeckich i duchownych, którzy objęli patronat na młodzieżową organizacją, która w swych ideowych założeniach odwoływała się na najwyższych wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna. Warto ich przypomnieć, a byli to: M. Hałasowska, Wł. Mokrzycki (dyrektor szkoły w Maziarni), J. Szymonkiewicz, L. Langierowa, Z. Greinowa, St. Komorowski ( właściciel ziemski), St. Świątek (długoletni organista), Fr. Bajkowa, L. Walencikiewicz, J. Świątkowa, L. Borowa, hr. Z. Jezierski, ks. Fr. Pelczar, M. Mokrzycka, hr. J. Jezierski, J. Malita, A. Świątkówna, L. Kuźmianowa, ks. J. Kuczkowski, Wal. Szynkiewicz, ks. dr M. Jastrzębski (późniejszy rektor WSD w Przemyślu), A. Kuźmian, A. Grein, W. Surowiec, hr. J. Jezierska, P. Klich, A. Szymonkiewicz, M. Pająk, Wł. Nycz (ojciec ks. Stanisława Nycza), hr. H. Tarnowski, A. Swiątek, J. Bednarz, A. Taraszewski, W. Kurlej, ks. J. Skoczyński (który sprawił, że drewniany z 1801 roku i przeniesiony do Stalowej Woli), W. Kulig, W. Słysz, A. Bednarz, J. Langier.
W nabożeństwie wzięli udział uczniowie szkół, drużyny OSP, poczty sztandarowe, przedstawiciele lokalnych władz oraz liczne grono osób.
Po Mszy św. ok. g. 12,00 wszyscy udali się na cmentarz parafialny, gdzie został odsłonięty pomnik upamiętniający ofiary I i II wojny światowej oraz poległych w obronie Ojczyzny. Po dośpiewaniu Hymnu Narodowego i poświęceniu pomnika, w Domu Parafialnym odbyła się akademia nawiązująca do minionego 100-lecia oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich. Akademię przygotował Dom Kultury w Bojanowie i Przyszowie, wystąpił zespół śpiewaczy przy Klubie Seniora w Stanach oraz Kapela regionalna z Bojanowa.

Dzień Patrona Szkoły w Bojanowie

19 października 2018 r., w doroczne wspomnienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki społeczność Szkoły w Bojanowie obchodziła swój dzień patronalny, a także świętowała Dzień Edukacji Narodowej.
Rozpoczęcie tego dnia miało miejsce w kaplicy Maryi Niepokalanej w Bojanowie, gdzie sprawowana była Msza św. o rychłą kanonizację ks. Jerzego, a także o obfite łaski dla nauczycieli i wychowawców z okazji ich święta.
Zgromadziła się cała społeczność szkolna, dyrekcja, nauczyciele, wychowawcy oraz dzieci i młodzież. W nabożeństwie wziął udział poczet sztandarowy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Liturgii Mszy św. przewodniczył zaproszony gość z Warszawy, a mianowicie ks. prałat Czesław Banaszkiewicz, emerytowany kapłan posługujący przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu, świadek życia księdza Jerzego. Koncelebrował z nim ks. proboszcz parafii Stany.
Ks. prałat przywiózł relikwie błogosławionego kapłana z cząsteczką krwi, jaką pobrano podczas sekcji, którą przeprowadzono po wydobyciu jego ciała z Zalewu Wiślanego. W swojej homilii ks. Czesław nawiązał do jego życia, a zwłaszcza do posługi wśród pracowników służby zdrowia i robotników. Podkreślił, że ks. Jerzy głosił tylko Ewangelię, a zginął dlatego, że gromadził na modlitwie tłumy ludzi.
Na koniec udzielone zostało błogosławieństwo relikwiami.
Dalsza część obchodów tego dnia miała miejsce na terenie szkoły, gdzie młodzież przedstawiła program artystyczny o swoim patronie, a następnie dokonało się pasowanie przedszkolaków na ucznia i akademia z okazji Dnia Nauczyciela.
Nasz gość z Warszawy przekazał wszystkim najlepsze życzenia, a szczególnie opieki i wstawiennictwa błogosławionego księdza Jerzego.

Zakończenie Jubileuszu 200-lecia Parafii Stany

Odpust św. Tekli
Niedziela 23 września 2018 roku, była dla wspólnoty parafialnej w Stanach dniem odpustu ku czci św. Tekli, a zarazem dniem zamykającym Rok Jubileuszu 200-lecia istnienia parafii. Podczas każdej Mszy św. zostało odśpiewane dziękczynne: ?Ciebie Boga wysławiamy? Na uroczysta sumę odpustową przybyli księża rodacy, z dekanatu i sąsiedztwa. Liturgii przewodniczyła ks. prof.. Jan Zimny. Parafia gościła osoby z sąsiednich krajów a mianowicie: pana prof. Pál Attila Illés – II, radcę i zastępcę szefa misji Ambasady Węgierskiej w Warszawie wraz z małżonką, dziekana Wydziału Prawa Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu (Ukraina), prof. Jurija Szczerbiaka ? kierownika Katedry Pedagogiki Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Tarnopolu (Ukraina), ks. prof. Jozefa Martina z Kapusan wraz z Zespołem Gloria (Słowacja), pana dra Pawła Macialę ? wieloletniego współpracownika śp. Michała Kovaca – pierwszego Prezydenta Słowacji a także ks. kan. Czesława Banaszkiewicza z Warszawy ? bliskiego współpracownika bł. Jerzego Popiełuszkę.
Kaznodzieja ks. kan. Stanisław Półchłopek ukazał sylwetkę pierwszej męczennicy wskazując równocześnie na konieczność duchowej odnowy i potrzebę mężnego wyznawania swojej wiary w zlaicyzowanym świecie.
Podczas Mszy świętej chrzest święty przyjęła Kornelia, Maria i Tekla, córka Karoliny i Szymona Psonka.
Na zakończenie Mszy świętej odbyła się procesja Eucharystyczna, a po jej zakończenie i błogosławieństwie ks. Czesław Banaszkiewicz, który przybył na uroczystość wraz z relikwiami bł. ks. Jerzego Popiełuszki, w kilku słowach ukazał postać współczesnego męczennika. Każdy przez ucałowanie mógł oddać cześć bł. Jerzemu.
O g. 17,30 odbył się koncert organowy w wykonaniu p. Janusz Maruta z Wrocławia oraz jego córki Sylwii, która wykonała na skrzypcach w sposób wirtuozowski kilka utworów muzycznych i oraz zaśpiewała pieśni ku czci N.M. Panny.
Całkiem wieczorem w Przyszowie, przy ognisku zebrała się spora grupa parafian dorosłych i młodzieży, aby poczęstować się pieczonymi ziemniakami i spędzić pogodny wieczór przy muzyce i śpiewie.

Odpust św. Jana Gwalberta 2018

Tegoroczny odpust ku czci św. Jana Gwalberta stał się okazją, aby oddać chwałę Panu Bogu za 200 lat istnienia parafii Stany. Uczyniliśmy to w całej wspólnocie parafialnej wraz z leśnikami, z którymi co roku obchodzimy ten dzień, jako dzień wspólnego patrona w obecności zaproszonych gości reprezentujących władze parlamentarne, wojewódzkie, samorządowe oraz różne instytucje naszego środowiska. Uroczystej sumie przewodniczył ordynariusz diecezji sandomierskiej bp Krzysztof Nitkiewicz. Obecni byli kapłani rodacy tej parafii oraz kapłani z dekanatu Nisko i spoza dekanatu. Liturgię uświetnił zespół sygnalistów z RDLP w Lublinie oraz chór katedralny z Sandomierza. Obecne były poczty sztandarowe.
Jako szczególne wotum jubileuszowe została dokonana konserwacja dawnego zabytkowego kościoła, przy wykorzystaniu środków Ministerstwa Kultury, Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego i Gminy Bojanów oraz własnych.
Poświęcona została także kapliczka św. Jana Gwalberta oraz zasadzono trzy dęby na okoliczność 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, 200-lecia diecezji sandomierskiej oraz 200-lecia istnienia parafii Stany.
Po zakończeniu uroczystości uczestnicy zgromadzili się na wspólny poczęstunek, a w porze popołudniowej odbył się piknik rodzinny na placu parafialnym połączony z występami na scenie, konkursami, pieczeniem kiełbaski i różnymi atrakcjami dla dzieci.

Zimowy obóz dla młodzieży

?Gorce bardzo kochałem a na Lubaniu wiele razy byłem?
św. Jan Paweł II

Już po raz kolejny młodzież z naszej parafii Stany w dniach od 18 do 21 lutego uczestniczyła w feriach zimowych. Miejscem wypoczynku była Ochotnica Górna ?Studzionki? jak się okazuje to nie było tylko ulubione miejsce Jana Pawła II, ale także naszej młodzieży, bo bardzo chętnie wraca w to miejsce. W wypoczynku uczestniczyło 41 osób wraz z opiekunami. Podczas 4 dniowego wyjazdu dzięki wsparciu naszej Gminy mieli zagwarantowane wiele atrakcji. Główną ideą wyjazdu był odpoczynek od codziennych zajęć oraz podziwianie gór i zapoznanie z miejscową kulturą i tradycjami. Młodzież uczestniczyła w wycieczce do kina, Szczawnicy gdzie wędrowała Pienińskim Przełomem Dunajca, Zakopanego, Aquaparku, Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach. Troszczyła się także o duchową kondycję uczestnicząc we Mszy Świętej w kaplicy św. Józefa na Studzionkach. Wieczorne ognisko we wspaniałej aurze zimowej i zabawy integracyjne tworzyły wspaniałą atmosferę wśród wszystkich uczestników.