Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Spotkanie z misjonarzem z Etiopii

31 marca 2019 r.
W IV niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęły się rekolekcje parafialne i trwały do środy 4 kwietnia. Nauki rekolekcyjne dla dorosłych, dzieci i młodzieży głosił O. Leszek Mitoraj ze Zgromadzenia OO Redemptorystów.
Z kolei w V niedziele Wielkiego Postu, przybył do nas misjonarz O. Ashenafi Yonas Abebe Shamalo, Gytyko, Dylbato, Dagome, pochodzący z Etiopii, z kraju afrykańskiego, który przyjął wiarę chrześcijańską już w czasach apostolskich. Ojciec misjonarz spotkał się również z dziećmi i młodzieżą szkolną, a także z seniorami w Dziennym Domu Pomocy społecznej w Maziarni.