Parafia Stany

Duszpasterstwo

Kancelaria parafialna

poniedziałek, środa – po Mszy św. wieczornej – od g. 18:05
wtorek, czwartek, sobota – g. 8:00
! z wyjątkiem świąt kościelnych i uroczystości !
tel. kontaktowy: +48 15 870 83 40

Odpusty

Św. Jana Gwalberta (12 lipca) – obchodzony w 2. Niedzielę lipca
Św. Tekli (23 września) – obchodzony w 3. Niedzielę września

Grupy duszpasterskie

– Liturgiczna Służba Ołtarza
– Schola
– Koła Żywego Różańca
– Apostolat Maryjny
– Parafialny Zespół Caritas

– Krąg biblijny

– Rycerze Jana Pawła II

Rada Parafialna

1. Bednarczyk Krzysztof (Stany)
2. Bednarz Jan (Stany)
3. Bieleń Emil (Bojanów)
4. Cuber Tadeusz (Kołodzieje)
5. Furmankiewicz Jan (Bojanów)
6. Grabiec Józef (Stany)
7. Janiec Zbigniew (Maziarnia)
8. Kozioł Stanisław (Kozły)
9. Plichta Bogusław (Stany)
10. Serafin Sławomir (Stany)
11. Surowiec Rafał (Stany-Laski)
12. Wdowiak Jan (Przyszów)
13. Żak Emil (Krochowa)

 Apel Jasnogórski w każdą środę od maja do października o godzinie 21:00Sakramenty

1. Chrzest Święty

„Chrzest jest narodzeniem do nowego życia. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna Ducha Świętego!”
(Katechizm Kościoła Katolickiego, 1277-1278)

– Chrztu udziela się dziecku ze względu na wiarę rodziców, którzy proszą o ten sakrament dla swego dziecka.
– Chrztu należałoby odmówić, jeśli byłyby poważne wątpliwości, że rodzice nie zapewnią dziecku wychowania religijnego,
– Rodzicami mogą zostać osoby, które ukończyły 16. rok życia, przystąpiły do Sakramentu Bierzmowania i żyją zgodnie z przykazaniami bożymi i kościelnymi.

Symbolika Chrztu Św.
– Znak krzyża – znak odkupienia człowieka przez Jezusa Chrystusa Polanie wodą – znak obmycia z grzechu
– Namaszczenie krzyżmem – znak wybrania do wypełnienia misji ucznia Chrystusowego
– Nałożenie białej szaty – znak niewinności i godności dziecka Bożego,
Zapalenie świecy chrzcielnej od paschału – znak oświecenia przez Chrystusa, który jest Światłością świata

W naszej Parafii sakrament chrztu jest udzielany w czwartą Niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 11:30. W piątek przed Niedzielą chrztu po wieczornej Mszy św. odbywa się spotkanie rodziców i chrzestnych, podczas którego dokonuje się wpisu do Księgi Chrztów, sygnowanych podpisem rodziców oraz ma miejsce katecheza wprowadzająca w znaczenie i wymowę Chrztu,
   – należy przynieść wyciąg aktu urodzenia,
   – jeżeli rodzice chrzestni są spoza parafii, powinni przynieść od swojego proboszcza zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję.

2. Bierzmowanie
3. Eucharystia
4. Pokuta
5. Sakrament chorych
6. Kapłaństwo

7. Małżeństwo

Przygotowanie do małżeństwa obejmuje trzy etapy:
Przygotowanie dalsze – zaczyna się już w dzieciństwie. Dokonuje się ono w rodzinie oraz na katechezie.
Przygotowanie bliższe – obejmuje młodzież od 18. roku życia. Prowadzone jest poprzez katechizację przed małżeńską, czyli na tzw. „kursach”.
Przygotowanie bezpośrednie – katecheza przedślubna obejmująca narzeczonych. Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem. Przyszli małżonkowie przed przybyciem do kancelarii zechcą przypomnieć sobie podstawowe wiadomości katechizmowe: 6 PRAWD WIARY, 7 SAKRAMENTÓW ŚW., 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH, OJCZE NASZ, WIERZĘ W BOGA oraz podstawowe wiadomości o Jezusie Chrystusie.

Wymagane dokumenty:
– Świadectwo chrztu (dotyczy osób ochrzczonych poza parafią zamieszkania, świadectwo jest ważne 6 miesięcy),
– Świadectwo bierzmowania,
– Zaświadczenie z USC (w liczbie 3 egz.) o braku przeszkód z prawa cywilnego przy zawieraniu sakramentu małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi),
– Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej,
– Zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński),
– Dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości,
– Strona owdowiała (jeśli jest) akt zgonu współmałżonka.

Inne uwagi:
1. Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy mieć ukończone 18 lat życia. Dotyczy to tak mężczyzn jak i kobiet.
2. Podczas udzielania Sakramentu może fotografować jeden fotograf i jeden kamerzysta, którzy mają licencję uzyskaną podczas kursów dla fotografów organizowanych przez diecezję.
3. Wystrój kościoła winien być skromny z wykluczeniem sztucznych kwiatów i ozdób, które nie licują z sakralnym charakterem świątyni.
4. Po zakończonym nabożeństwie nie rozsypujemy przed kościołem papierków, ziarenek zbóż i innych przedmiotów


Duszpasterze