Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

100-lecie Niepodległości naszej Ojczyzny

11 listopada 2018 r., nasza wspólnota włączyła się w ogólnopolskie świętowanie rocznicy odzyskania Niepodległości. O g. 11,00 została odprawiona koncelebrowana Msza św. w intencji Ojczyzny, podczas której został poświecony odnowiony proporzec-sztandar Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, które działało w naszej parafii w okresie międzywojennym. Sztandar został ufundowany w 1934 roku. Na gwoździach wbitych w drzewce widnieją nazwiska znanych osobistości świeckich i duchownych, którzy objęli patronat na młodzieżową organizacją, która w swych ideowych założeniach odwoływała się na najwyższych wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna. Warto ich przypomnieć, a byli to: M. Hałasowska, Wł. Mokrzycki (dyrektor szkoły w Maziarni), J. Szymonkiewicz, L. Langierowa, Z. Greinowa, St. Komorowski ( właściciel ziemski), St. Świątek (długoletni organista), Fr. Bajkowa, L. Walencikiewicz, J. Świątkowa, L. Borowa, hr. Z. Jezierski, ks. Fr. Pelczar, M. Mokrzycka, hr. J. Jezierski, J. Malita, A. Świątkówna, L. Kuźmianowa, ks. J. Kuczkowski, Wal. Szynkiewicz, ks. dr M. Jastrzębski (późniejszy rektor WSD w Przemyślu), A. Kuźmian, A. Grein, W. Surowiec, hr. J. Jezierska, P. Klich, A. Szymonkiewicz, M. Pająk, Wł. Nycz (ojciec ks. Stanisława Nycza), hr. H. Tarnowski, A. Swiątek, J. Bednarz, A. Taraszewski, W. Kurlej, ks. J. Skoczyński (który sprawił, że drewniany z 1801 roku i przeniesiony do Stalowej Woli), W. Kulig, W. Słysz, A. Bednarz, J. Langier.
W nabożeństwie wzięli udział uczniowie szkół, drużyny OSP, poczty sztandarowe, przedstawiciele lokalnych władz oraz liczne grono osób.
Po Mszy św. ok. g. 12,00 wszyscy udali się na cmentarz parafialny, gdzie został odsłonięty pomnik upamiętniający ofiary I i II wojny światowej oraz poległych w obronie Ojczyzny. Po dośpiewaniu Hymnu Narodowego i poświęceniu pomnika, w Domu Parafialnym odbyła się akademia nawiązująca do minionego 100-lecia oraz wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych i żołnierskich. Akademię przygotował Dom Kultury w Bojanowie i Przyszowie, wystąpił zespół śpiewaczy przy Klubie Seniora w Stanach oraz Kapela regionalna z Bojanowa.