Parafia Stany

Msze św. za zmarłych po pogrzebie.

Intencje mszalne zamówione za śp. Franciszka Bednarza

 1. 24.08., g. 18.00* – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
 2. 25.08., g. 18.00* – od Ryszarda Kowala z rodziną z Lasek
 3. 26.08., g. 18.00* – od Władysławy Pakuła z rodziną
 4. 25.12., g. 11.30 – od córki Anety
 5. 06.01.2022 r., g. 17.00 – od córki Haliny z rodziną
 6. 7.01., Przyszów – od Zofii Żak z rodziną z Przyszowa
 7. 16.01., g. 17.00 – od córki Franciszki z mężem
 8. 30.01., g. 17.00 – od syna z żoną Iwoną i wnukiem Marcinem
 9. 1.02., g. 18.00 – od siostry Krystyny
 10. 4.02., g. 7.00 – od Teresy Surowiec
 11. 5.02., g. 7.00 – od sąsiada Rafała Surowiec z rodziną
 12. 7.02., g. 18.00 – od siostry Marii
 13. 8.02., g. 7.00 – od sąsiadów Moskal
 14. 10.02., g. 7.00 – od Barbary z rodziną
 15. 11.02., g. 7.00 – od rodziny Koc
 16. 12.02., g. 7.00 – od Moniki i Janusza Cichoń
 17. 14.02., g. 7.00 – od Marii i Józefa Puzio
 18. 15.02., g. 7.00 – od Krzysztofa z rodziną
 19. 16.02., g. 7.00 – od rodziny Kolano
 20. 17.02., g. 7.00 – od Agaty i Tomasza Sudoł
 21. 18.02., g. 7.00 – od Anny i Krzysztofa
 22. 19.02., g. 18.00 – od wnuczki Katarzyny z rodziną
 23. 21.02., g. 7.00 – od Franciszka Kudłacika
 24. 25.02., g. 7.00 – od Marii Bednarz

+2 Msze św. od uczestników pogrzebu

* Msza św. będzie wyczytana w kościele, ksiądz odprawi poza Parafią

Intencje mszalne zamówione za śp. Stanisława Kobylarza

 1. 23.01.2022 r., Bojanów – od żony Danuty
 2. 20.02., Bojanów – od syna Dominika
 3. 22.02., g. 18.00 – od Krystyny i Edwarda Maślach z rodziną
 4. 23.02., g. 18.00 – od Tomasza i Joanny Maślach
 5. 24.02., g. 18.00 – od Barbary i Wiesława Bednarz
 6. 26.02., g. 7.00 – od sąsiadów Janiny i Stanisława Sudoł z ul. Szkolnej
 7. 27.02., Bojanów – od syna Przemysława
 8. 2.03., Bojanów – od Marii i Eugeniusza Sudoł z Kapelą „Łęgowianie”
 9. 3.03., g. 18.00 – od Alicji i Stanisława Dymek
 10. 4.03., Bojanów – od sąsiada Zygmunta Kotwicy
 11. 5.03., g. 18.00 – od Elżbiety i Krzysztofa Magdziak
 12. 6.03., Bojanów – od członkiń Koła Żywego Różańca Ireny Kobylarz
 13. 7.03., g. 18.00 – od Barbary i Emila Bieleń
 14. 8.03., g. 18.00 – od kolegi Józefa Kopacz z rodziną
 15. 9.03., g. 18.00 – od rodziny Sałęgów
 16. 10.03., g. 18.00 – od Jana i Tadeusza Barnaś
 17. 11.03., g. 18.00 – od Stanisławy Marut z rodziną
 18. 12.03., g. 18.00 – od Ewy i Janusza Kramarz
 19. 13.03., Bojanów – od syna Roberta z żoną i dziećmi
 20. 14.03., g. 18.00 – od Marii Nagier z rodziną
 21. 15.03., g. 18.00 – od Ireny i Józefa Pistor z rodziną
 22. 16.03., g. 18.00 – od sąsiadów Elżbiety i Józefa Bednarz
 23. 17.03., g. 18.00 – od Zofii i Józefa Michalskich
 24. 18.03., g. 18.00 – od Józefy i Tadeusza Jaskot z rodziną
 25. 19.03., g. 7.00 – od Władysławy i Andrzeja Jaskot z rodziną
 26. 20.03., Bojanów – od syna Dariusza z żoną i dziećmi
 27. 27.03., Bojanów – od brata z żoną

+6 Mszy św. od uczestników pogrzebu

Intencje, które odprawi ks. Tomasz Cuber w parafii Szewna:

 1. od pracowników Urzędu Gminy Bojanów
 2. od pracowników Urzędu Gminy Bojanów
 3. od radnych Rady Gminy Bojanów
 4. od pracowników Gminy Bojanów i Biblioteki Publicznej w Bojanowie
 5. od pracowników Gminy Bojanów i Biblioteki Publicznej w Bojanowie
 6. od pracowników Gminy Bojanów i Biblioteki Publicznej w Bojanowie
 7. od pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie
 8. od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie
 9. od pracowników Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
 10. od pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Bojanowie
 11. od Domu Opieki Dziennej w Maziarni
 12. od dyrekcji i pracowników Zespołu Szkół w Bojanowie
 13. od pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej w Stanach
 14. od chrześnicy Moniki z rodziną
 15. od chrześniaka Pawła z rodziną
 16. od swatów Genowefy i Tadeusza Cuber
 17. od Urszuli i Adama Kata z rodziną
 18. od Julii i Marty Kata
 19. od Barbary i Mariana z rodziną
 20. od Małgorzaty Drewicz z rodziną
 21. od Wiesławy Sudoł z córkami Dianą i Katarzyną
 22. od Doroty Pałys z rodziną
 23. od Joanny i Grzegorza Siejko
 24. od sąsiadów z Lasek
 25. od rodziny z Pietropola
 26. od Jana Puzio z Pietropola
 27. od Stanisława Lidwin z rodziną z USA
 28. od Eugeniusza Szczęcha z USA
 29. od rodziny Skawińskich z USA
 30. od firmy pogrzebowej „Dąbek”

Intencje mszalne zamówione za śp. Józefa Kozioła

 1. 1.11., g. 7.30 – od żony Heleny
 2. 25.12., g. 11.30 – od syna Tomasza
 3. 26.12., g. 11.30 – od córki Ireny z mężem Julianem
 4. 31.12., g. 7.00 – od wnuków
 5. 19.01.2022 r., g. 7.00 – od wnuczki Iwony z mężem
 6. 20.01., g. 7.00 – od wnuczki Izy z mężem
 7. 21.01., g. 7.00 – od rodziny Jakubowskich
 8. 22.01., g. 7.00 – od rodziny Gawrońskich
 9. 23.01., g. 17.00 – od Ireny i Józefa Krawiec
 10. 24.01., g. 7.00 – od Alicji i Mieczysława Bieleń
 11. 25.01., g. 7.00 – od Jadwigi Orawiec
 12. 26.01., g. 7.00 – od rodziny Dubielów
 13. 27.01., g. 7.00 – od rodziny Piekarzów
 14. 28.01., g. 7.00 – od Jana Dąbala z dziećmi
 15. 29.01., g. 7.00 – od sąsiadów Bogusławy i Jana Rojków z rodziną
 16. 31.01., g. 7.00 – od firmy pogrzebowej „Hades”
 17. 3.02., g. 18.00 – od sąsiadów Pyryt i Wdowiak
 18. 5.02., g. 18.00 – od sąsiadów Ewy i Krzysztofa Bednarczyk z rodziną
 19. 16.02., g. 18.00 – od Jana Bielenia
 20. 17.02., g. 18.00 – od rodziny Kobylarzów

+2 Msze św. od uczestników pogrzebu

Intencje mszalne zamówione za śp. Stanisława Wisza

 1. 4.04., g. 10.15 (Stany) – od żony Stanisławy
 2. 5.04., g. 10.15 (Stany) – od syna Sławomira z rodziną
 3. 16.08., g. 18.00* – od pracowników Urzędu Gminy w Bojanowie
 4. 17.08., g. 18.00* – od pracowników Urzędu Gminy w Bojanowie
 5. 18.08., g. 18.00* – od pracowników Środowiskowego Domu Sam. w Bojanowie
 6. 19.08., g. 18.00* – od pracownic Biblioteki Gminnej w Bojanowie
 7. 20.08., g. 18.00* – od Dyrektor i pracowników GOPS w Bojanowie
 8. 21.08., g. 18.00* – od pracowników Ośrodka Caritas w Bojanowie
 9. 23.08., g. 18.00* – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
 10. 2.11., g. 7.00 – od siostry Zofii z rodziną
 11. 19.12., g. 9.00 – od córki Marzeny
 12. Pasterka w Bojanowie – od syna Krzyśka
 13. 2.01.2022 r., g. 9.00 – od córki Anety z rodziną
 14. 6.01., g. 9.00 – od córki Justyny z rodziną
 15. 7.01., Bojanów – od sąsiadów Korbów
 16. 9.01., g. 17.00 – od pracowników Domu Opieki Dziennej w Maziarni
 17. 10.01., g. 7.00 – od rodziny Sudołów z Gorzyc
 18. 11.01., g. 7.00 – od Aliny i Andrzeja Gielar z rodziną
 19. 12.01., g. 7.00 – od rodziny Kimeckich
 20. 13.01., g. 7.00 – od Bronisława Sudoł z Wilczej Woli
 21. 14.01., g. 7.00 – od Krystyny Wiśniewskiej z rodziną
 22. 15.01., g. 7.00 – od rodziny Sudołów z Kolbuszowej
 23. 16.01., g. 9.00 – od seniorów z Domu Opieki Dziennej w Maziarni
 24. 17.01., g. 7.00 – od rodzin Stec i Bednarz
 25. 18.01., g. 7.00 – od Aliny i Kazimierza Kobylarz
 26. 19.01., g. 7.00 – od Agnieszki i Dariusza Dul z rodziną
 27. 20.01., g. 7.00 – od Józefy Pistor
 28. 21.01., g. 7.00 – od rodziny Winogrodzkich
 29. 22.01., g. 7.00 – od rodziny Ordonów
 30. 23.01., g. 9.00 – od swatów Józefy i Józefa Kozak
 31. 24.01., g. 7.00 – od szwagierki Marii Puzio
 32. 25.01., g. 7.00 – od Małgorzaty i Tomasza Bębynek
 33. 26.01., g. 7.00 – od rodziny Cebulskich
 34. 27.01., g. 7.00 – od Justyny i Adama Pistor z rodziną
 35. 28.01., g. 7.00 – od Tomasza Pistor z rodziną
 36. 29.01., g. 7.00 – od Elżbiety i Szczepana Puzio z rodziną
 37. 30.01., Bojanów – od Cecylii i Kazimierza Tabaka
 38. 2.02., Bojanów – od rodziny Serafin z Bojanowa
 39. 4.02., Bojanów – od Stanisławy Dul, Stanisławy Marut, Marii Barnaś
 40. 6.02., g. 17.00 – od róży Bronisława Iskra
 41. 7.02., g. 7.00 – od sąsiadów Moniki i Grzegorza Rędzio
 42. 8.02., g. 18.00 – od sąsiadów Małgorzaty i Jana Marut
 43. 9.02., g. 18.00 – od chrześnicy Iwony z rodziną
 44. 10.02., g. 18.00 – od chrześniaka Zbyszka z rodziną
 45. 13.02., Bojanów – od róży Stanisławy Pistor
 46. 20.02., g. 17.00 – od córki Anety z rodziną

+3 Msze św. od uczestników pogrzebu

* Msza św. będzie wyczytana w kościele, ksiądz odprawi ją poza Parafią

Intencje mszalne zamówione za śp. Marię Tłusty

 1. 10.08., g. 18.00* – od kolegów z pracy syna Józefa z firmy LiuGong
 2. 11.08., g. 18.00* – od kolegów z pracy syna Józefa z firmy LiuGong
 3. 12.08., g. 18.00* – od kolegów z pracy syna Józefa z firmy LiuGong
 4. 13.08., g. 18.00* – od kolegów z pracy syna Józefa z firmy LiuGong
 5. 14.08., g. 7.00* – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
 6. 2.11., g. 18.00 – od syna z żoną Danutą
 7. 4.12., g. 18.00 – od syna z żoną Danutą
 8. 14.12., g. 7.00 – od swatowej z Nowosielca
 9. 15.12., g. 7.00 – od rodziny Wdowiaków z Nowosielca
 10. 16.12., g. 7.00 – od bratowej Marty Kruk
 11. 17.12., g. 7.00 – od swatowej Janiny Błądek
 12. 19.12., g. 9.00 – od córki z mężem
 13. 20.12., g. 7.00 – od Moniki Puchała z rodziną
 14. 21.12., g. 7.00 – od Mieczysława Tłusty z rodziną
 15. 22.12., g. 7.00 – od Beaty i Mirosława Kruk
 16. 24.12., Pasterka w Przyszowie – od córki z mężem
 17. 26.12., Przyszów – od wnuczki Małgorzaty z Adrianem
 18. 29.12., g. 7.00 – od szwagierki Marty
 19. 31.12., g. 16.00 – od wnuczki Zuzi z Sylwkiem
 20. 2.01.2022 r., Przyszów – od członkiń Koła Żywego Różańca
 21. 8.01., g. 18.00 – od wnuka Krzysztofa z rodziną
 22. 9.01., Przyszów – od wnuczki Joli
 23. 13.01., g. 7.00 – od Teresy i Wiesława Tłusty z rodziną
 24. 14.01., g. 7.00 – od Stanisławy i Ryszarda Klukowskich z rodziną
 25. 15.01., g. 7.00 – od Bernadety i Mariusza Zimny
 26. 17.01., g. 7.00 – od Elżbiety i Zbigniewa Tłusty
 27. 18.01., g. 7.00 – od rodziny Zofii Kata
 28. 19.01., g. 7.00 – od Władysławy Tłusty
 29. 20.01., g. 7.00 – od Stanisławy Kotwica
 30. 21.01., g. 7.00 – od Reginy i Andrzeja Popek
 31. 22.01., g. 7.00 – od Władysławy Grębowiec
 32. 24.01., g. 7.00 – od Janiny z rodziną
 33. 25.01., g. 7.00 – od Grażyny i Wiesława Żak
 34. 26.01., g. 7.00 – od Marii Tłusty z rodziną
 35. 27.01., g. 7.00 – od Elżbiety i Bogdana Popek z rodziną
 36. 28.01., g. 7.00 – od Zofii i Andrzeja Kozioł
 37. 29.01., g. 7.00 – od Marii i Tadeusza Błądek
 38. 31.01., g. 18.00 – od wnuczki Beaty z rodziną
 39. 1.02., g. 18.00 – od wnuczka Sławka

+2 Msze św. od uczestników pogrzebu

* kapłan odprawi Mszę św. poza Parafią, intencja będzie wyczytana w kościele

Intencje mszalne zamówione za śp. Adama Gwoździa

 1. 11.03., g. 18.00 – od mamy, taty i braciszka
 2. 13.03., g. 18.00 – od brata Mateusza z żoną Dorotą
 3. 18.03., g. 18.00 – od brata Arkadiusza
 4. 27.03., g. 18.00 – od babci i dziadka Kozioł
 5. 15.04., g. 18.00 – od cioci Stasi z rodziną
 6. 17.04., g. 18.00 – od Joanny i Adama Bieleń
 7. 22.04., g. 18.00 – od chrzestnej Wioletty z rodziną
 8. 29.04., g. 18.00 – od chrzestnego Jacka z rodziną
 9. 6.07., g. 18.00 – od Aleksandry
 10. 2.08., g. 18.00* – od rektora, senatu, nauczycieli akademickich, administracji Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 11. 4.08., g. 18.00* – od studentów Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu
 12. 5.08., g. 18.00* – od zarządu i pracowników MCS
 13. 6.08., g. 18.00* – od firmy ART-GREG
 14. 7.08., g. 18.00* – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
 15. 14.11., g. 17.00 – od babci Marysi i dziadka Władka
 16. 21.11., g. 9.00 – od cioci Teresy z rodziną
 17. 3.12., Przyszów – od rodziny Wdowiaków z Przyszowa
 18. 5.12., g. 17.00 – od wujka Bogdana z rodziną
 19. 7.12., g. 7.00 – od Marty Kozioł
 20. 9.12., g. 7.00 – od Piotra Kozioł
 21. 10.12., g. 7.00 – od rodziny Burdzy
 22. 11.12., g. 7.00 – od kolegów z pracy
 23. 12.12., g. 9.00 – od dowództwa, żołnierzy i pracowników Batalionu Lekkiej Piechoty w Nisku
 24. 13.12., g. 7.00 – od kolegów i koleżanek z klasy gimnazjalnej
 25. 14.12., g. 7.00 – od koleżanek i kolegów
 26. 15.12., g. 7.00 – od koleżanek i kolegów
 27. 16.12., g. 7.00 – od kolegów i koleżanek
 28. 17.12., g. 7.00 – od rodziny Kozioł z Grębowa
 29. 18.12., g. 7.00 – od rodziny Kozioł z Tarnobrzega
 30. 20.12., g. 7.00 – od Ireny i Marka Żak z rodziną
 31. 21.12., g. 7.00 – od Bogusławy i Tadeusza Chudzik z rodziną
 32. 22.12., g. 7.00 – od Joanny i Krystyny Nowak
 33. 23.12., g. 7.00 – od Antoniego Błądek z rodziną
 34. 25.12., g. 9.00 – od Aleksandry z rodziną
 35. 28.12., g. 7.00 – od Łukasza Kozioł z rodziną
 36. 29.12., g. 7.00 – od Kazimiery i Edwarda Kozioł
 37. 30.12., g. 7.00 – od wujka Piotra z rodziną
 38. 31.12., g. 16.00 – od cioci Marii Kozioł
 39. 2.01.2022 r., g. 17.00 – od koleżanek i kolegów z liceum
 40. 3.01., g. 7.00 – od cioci Moniki z rodziną
 41. 4.01., g. 7.00 – od cioci Renatki i wujka Sebastiana
 42. 5.01., g. 7.00 – od Bernadety Marut z rodziną i Krystyny, Stanisława Guściora
 43. 8.01., g. 7.00 – od wujka Tomka Maruta z rodziną
 44. 10.01., g. 7.00 – od Dariusza Kozioł z rodziną
 45. 11.01., g. 7.00 – od Katarzyny Kozioł z rodziną
 46. 12.01., g. 7.00 – od Zbyszka Maruta z rodziną
 47. 13.01., g. 7.00 – od rodziny Popków
 48. 14.01., g. 7.00 – od Krystyny i Władysława Wojdyła z rodziną
 49. 15.01., g. 7.00 – od rodziny Wilków z Tarnobrzega
 50. 17.01., g. 7.00 – od kolegów z pracy na Halmarze
 51. 18.01., g. 7.00 – od kolegów z pracy na Halmarze

+3 Msze św. od uczestników pogrzebu

* kapłan odprawi Mszę św. poza Parafią, intencja będzie wyczytana w kościele

Intencje mszalne zamówione za śp. Jana Sudoła

 1. 5.11., Bojanów – od rodziców
 2. 7.11., Bojanów – od żony z synem
 3. 14.11., Bojanów – od córki Edyty z rodziną
 4. 21.11., Bojanów – od siostry Bożeny z rodziną
 5. 28.11., Bojanów – od Ireny, Bronisława, Katarzyny Kobylarz
 6. 3.12., Bojanów – od Ewy i Janusza Kramarz
 7. 5.12., Bojanów – od Koła Żywego Różańca Janiny Sudoł
 8. 10.12., g. 7.00 – od chrześnicy Oli z rodziną
 9. 11.12., g. 7.00 – od swatów Dulów
 10. 12.12., g. 17.00 – od swatów Dulów
 11. 13.12., g. 7.00 – od Stefanii Stój z rodziną
 12. 19.12., Bojanów – od sąsiadów Zofii i Józefa
 13. 24.12., g. 7.00 – od sąsiadów Agnieszki i Roberta Kobylarz z dziećmi
 14. 26.12., Bojanów – od Marii i Eugeniusza Sudoł z dziećmi
 15. 1.01.2022 r., Bojanów – od sąsiadów z ul. Szkolnej
 16. 6.02., Bojanów – od Koła Żywego Różańca Janiny Sudoł

+ 8 Mszy św. od uczestników pogrzebu

Intencje, które w dn. 1-30 marca 2021 r. odprawi ks. Kanclerz Roman Janiec z Sandomierza:

 1. od Anny i Jacka z rodziną
 2. od Małgorzaty i Grzegorza Janiec z rodziną
 3. od rodziny Bałków
 4. od Marii Rudy z Sanoka
 5. od rodziny Wójcików
 6. od znajomych Anny i Dariusza
 7. od Natalii i Marka Dul z rodziną
 8. od Angeliki i Sławomira Janiec
 9. od Zbigniewa Gazda z dziećmi
 10. od Ireny i Eugeniusza Janiec
 11. od Stefanii i Andrzeja Janiec
 12. od Wioletty Papucin z bratem
 13. od Wioletty Papucin z bratem
 14. od rodziny Gazdów
 15. od rodziny Szewczyków
 16. od Lucyny i Witolda Magdziak
 17. od Izabeli Płaza z rodziną
 18. od Krzysztofa Janiec z rodziną
 19. od Genowefy Szczęch z rodziną
 20. od Moniki i Jacka Ryś
 21. od kolegi Tadka z rodziną
 22. od Danuty Woś z rodziną
 23. od Wiesława Magdziaka z rodziną
 24. od sąsiadek z rodziny matki chrzestnej z Lasek
 25. od Sylwii Stec z rodziną
 26. od zarządu i pracowników firmy „Intermech”
 27. od kolegów ze Starej Hali firmy „Intermech”
 28. od koleżanek i kolegów z pracy w Hali nr 2
 29. od koleżanek i kolegów z pracy w Hali nr 2
 30. od firmy pogrzebowej „Hades”

Intencje mszalne zamówione za śp. Annę Koryga

 1. 3.07., g. 18.00 – od córki Małgorzaty Krasoń z rodziną
 2. 26.07., g. 18.00* – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
 3. 27.07., g. 18.00* – od pracowników Polskiej Sp. Gazownictwa w Stalowej Woli
 4. 28.07., g. 18.00* – od pracowników Polskiej Sp. Gazownictwa w Stalowej Woli
 5. 29.07., g. 18.00* – od bratowej Joanny Saltarskiej z Sandomierza
 6. 30.07., g. 18.00* – od Elżbiety i Mariusza Kotwica
 7. 31.07., g. 18.00* – od Anny i Pawła Szczęch
 8. 10.10., Przyszów – od syna Bogdana z rodziną
 9. 17.10., Przyszów – od syna Władysława z rodziną
 10. 24.10., Przyszów – od synów Andrzeja, Wojciecha i przyjaciół
 11. 31.10., Przyszów – od sąsiadki Weroniki Popek z rodziną
 12. 7.11., Przyszów – od Józefa, Władysława i Jana Burdzy
 13. 27.11., g. 18.00 – od syna Józefa z rodziną
 14. 6.12., g. 7.00 – od rodziny Sałęga ze Stanów
 15. 7.12., g. 7.00 – od sąsiadki Józefy Pałamarz z rodziną
 16. 8.12., g. 7.00 – od Marii i Antoniego Żak
 17. 9.12., g. 7.00 – od rodziny Borowych

+2 Msze św. od uczestników pogrzebu

* kapłan odprawi Mszę św. poza Parafią, intencja będzie wyczytana w kościele

Intencje mszalne zamówione za śp. Stanisława Sałęgę

 1. 28.02., g. 10.15 (Stany) – od żony Zofii
 2. 2.03., g. 18.00 – od swatów Kotwiców
 3. 4.03., g. 7.00 – od rodziny Sałęgów z Rogalina
 4. 6.03., g. 18.00 – od mieszkańców Sołectwa Stany
 5. 9.03., g. 7.00 – od Anny i Tadeusza Sałęgów z rodziną
 6. 6.04., g. 7.00 – od Marii i Jana Bednarz z rodziną
 7. 1.05., g. 7.00 – od sąsiadów Bednarzów
 8. 4.06., g. 18.00 – od druhów OSP Stany
 9. 16.07., g. 18.00* – od pracowników Gminnej Biblioteki w Bojanowie
 10. 17.07., g. 18.00* – od Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP w St. Woli
 11. 19.07., g. 18.00* – od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie i Domu Opieki Dziennej w Maziarni
 12. 20.07., g. 18.00* – od pracowników Centrum Usług Wspólnych w Bojanowie
 13. 21.07., g. 18.00* – od pracowników Urzędu Gminy w Bojanowie
 14. 22.07., g. 18.00* – od pracowników Urzędu Gminy w Bojanowie
 15. 23.07., g. 18.00* – od koleżanek i kolegów z pracy w Szkole Podstawowej nr 12 w St. Woli
 16. 24.07., g. 7.00 – od emerytowanych nauczycieli ze Stanów
 17. 1.09., Msza na rozpoczęcie roku szkolnego – od pracowników Szkoły Podstawowej w Stanach
 18. 6.09., g 18.00 – od pracowników Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
 19. 7.09., g. 18.00 – od klasy VII Szkoły Podstawowej w Stanach
 20. 8.09., g. 18.00 – od sąsiadów Pikuła
 21. 9.09., g. 18.00 – od sąsiadów Janiny i Władysława Chudzik
 22. 19.09., g. 11.30 – od córki Ireny z mężem
 23. 1.10., Bojanów – od Cecylii i Kazimierza Tabaka z Bojanowa
 24. 31.10., Bojanów – od rodziny Stróż z Bojanowa
 25. 2.11., g. 18.00 – od córki Bożeny
 26. 6.11., g. 18.00 – od Urszuli i Stanisława Krawiec z rodziną
 27. 7.11., g. 9.00 – od syna Roberta z rodziną
 28. 20.11., g. 18.00 – od chrześnicy Ewy z mężem
 29. 22.11., g. 7.00 – od Marii i Tadeusza Bolko z rodziną
 30. 23.11., g. 7.00 – od Marii Kołaskiej
 31. 24.11., g. 7.00 – od Krzysztofa Kołaskiego
 32. 26.11., g. 7.00 – od Agnieszki i Marka Krzyżanowskich
 33. 27.11., g. 7.00 – od rodziny Bolka z Łowiska
 34. 29.11., g. 7.00 – od Urszuli i Jana Kida z Łowiska
 35. 30.11., g. 7.00 – od Wiesławy i Franciszka Tupaj
 36. 1.12., g. 7.00 – od Józefy Wilk
 37. 2.12., g. 7.00 – od Małgorzaty Lach
 38. 4.12., g. 7.00 – od Małgorzaty i Krzysztofa Warchoł
 39. 5.12., g. 11.30 – od Koła Żywego Różańca Józefa Grabca
 40. 6.12., g. 7.00 – od Aliny Serafin
 41. 7.12., g. 7.00 – od rodziny Krawczyków
 42. 8.12., g. 7.00 – od rodziny Zarzyckich
 43. 9.12., g. 7.00 – od Anny i Krzysztofa Kołodziej
 44. 10.12., g. 7.00 – od rodziny Wylaziów
 45. 12.12., g. 9.00 – od Marii i Stanisława Bartman ze Stalowej Woli
 46. 13.12., g. 7.00 – od Renaty i Mieczysława Majdańskich
 47. 14.12., g. 7.00 – od Marii i Tadeusza Błądek z rodziną
 48. 15.12., g. 7.00 – od Jadwigi i Mariana Orawiec
 49. 16.12., g. 7.00 – od rodziny Młynarskich
 50. 17.12., g. 7.00 – od rodziny Gawrońskich
 51. 18.12., g. 7.00 – od Danuty Smażak
 52. 19.12., g. 17.00 – od uczennic Teresy i Zofii z lat 1962-1970
 53. 20.12., g. 7.00 – od Wiesławy i Roberta Wciślik
 54. 21.12., g. 7.00 – od Danuty i Jana Hałabis
 55. 22.12., g. 7.00 – od Czesławy i Jana Guściora z rodziną
 56. 23.12., g. 7.00 – od Dominiki i Andrzeja Dąbal
 57. 24.12., g. 7.00 – od Krystyny i Józefa Grabiec, Marii Świątek
 58. 25.12., g. 9.00 – od grona pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Stanach
 59. 26.12., g. 9.00 – od Klubu Sportowego „Łęg” Stany
 60. 27.12., g. 7.00 – od Mieczysława Tłusty z rodziną
 61. 28.12., g. 7.00 – od Władysławy Grębowiec
 62. 29.12., g. 7.00 – od Janiny Kozioł z rodziną
 63. 30.12., g. 7.00 – od Ewy i Krzysztofa Bednarczyk z rodziną
 64. 31.12., g. 16.00 – od rodziny Faraś
 65. 1.01.2022 r., g. 17.00 – od dyrektorów szkół w Przyszowie, Gwoźdźcu i Bojanowie
 66. 3.01.,, g. 7.00 – od rodziny Dąbal
 67. 4.01., g. 7.00 – od Danuty Dąbal z rodziną
 68. 5.01., g. 7.00 – od Marii Tłusty z rodziną
 69. 7.01., g. 7.00 – od Agaty i Andrzeja Tupaj
 70. 8.01., g. 7.00 – od Jana i Marii Rutyna
 71. 10.01., g. 7.00 – od rodziny Żaków
 72. 11.01., g. 7.00 – od Janiny Pistor z rodziną
 73. 12.01., g. 7.00 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”

+8 Mszy św. od uczestników pogrzebu

* kapłan odprawi Mszę św. poza Parafią, intencja będzie wyczytana w kościele

Intencje mszalne zamówione za śp. Michała Katę

 1. 1.02., g. 7.00 – od Urszuli i Adama Kata
 2. 2.02., g. 18.00 – od sąsiadów z ul. Grądkowej i Szkolnej
 3. 3.02., g. 18.00 – od Marty i Tomasza Maślanka
 4. 4.02., g. 18.00 – od Marty i Jana Stolarz z rodziną
 5. 5.02., g. 18.00 – od Anny Bednarczyk
 6. 6.02., g. 7.00 – od rodziny Dąbal
 7. 7.02., g. 11.30 – od wnuka Krzysztofa z rodziną
 8. 8.02., g. 7.00 – od Wiesławy i Stanisława Stolarz
 9. 9.02., g. 18.00 – od Domu Opieki Dziennej w Maziarni
 10. 10.02., g. 18.00 – od pracowników Ośrodka Zdrowia w Bojanowie
 11. 11.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu
 12. 12.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu
 13. 13.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu
 14. 15.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 15. 16.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 16. 17.02., g. 18.00 – od wnuka Pawła z żoną
 17. 18.02., g. 7.00 – od szwagra Michała z rodziną
 18. 19.02., g. 7.00 – od Krystyny i Zbigniewa z rodziną
 19. 20.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 20. 22.02., g. 18.00 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
 21. 5.07., g. 18.00* – od rodziny Nowogrodzkich
 22. 6.07., g. 18.00* – od Bogusławy Goleckiej z rodziną
 23. 7.07., g. 18.00* – od Henryka i Ireny Pikor
 24. 9.07., g. 18.00* – od Joanny i Piotra Stolarz
 25. 10.07., g. 7.00* – od rodziny Szczęchów
 26. 12.07., g. 18.00* – od Tadeusza Stolarz z rodziną
 27. 13.07., g. 18.00* – od Józefy Byra
 28. 14.07., g. 18.00* – od Czesławy Piróg z rodziną
 29. 1.11., g. 7.30 – od córki Bożeny
 30. 2.11., g. 9.00 – od córki Renaty z mężem
 31. 6.11., g. 7.00 – od rodziny Sałęga
 32. 7.11., g. 17.00 – od wnuka Emanuela z rodziną
 33. 14.11., g. 9.00 – od córki Ewy z rodziną
 34. 17.11., g. 18.00 – od wnuka Mateusza z rodziną
 35. 20.11., g. 7.00 – od sąsiadów Orawiec
 36. 21.11., g. 17.00 – od wnuczki Kingi z Darkiem
 37. 22.11., g. 7.00 – od rodziny Gawrońskich
 38. 23.11., g. 18.00 – od wnuczki Joli z rodziną
 39. 24.11., g. 18.00 – od Ireny i Józefa Krawiec
 40. 25.11., g. 18.00 – od Agnieszki i Andrzeja Cuber z rodziną
 41. 26.11., g. 18.00 – od rodziny Szotów z Lasek
 42. 27.11., g. 18.00 – od Ewy i Janusza Chudzik z rodziną
 43. 29.11., g. 7.00 – od Piotra Piróg z rodziną
 44. 30.11., g. 7.00 – od Ryszarda Stolarz z rodziną
 45. 1.12., g. 7.00 – od Doroty i Jana Bednarczyk
 46. 2.12., g. 7.00 – od Małgorzaty i Grzegorza Bednarczyk
 47. 4.12., g. 7.00 – od Krystyny i Antoniego Bednarczyk

* kapłan odprawi Mszę św. poza Parafią, będzie wyczytana w kościele