Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Wizytacja Księdza Biskupa w Parafii Stany.

6 listopada tego roku w naszej Parafii odbyła się wizytacja kanoniczna, która przeprowadził ks. biskup Ordynariusz naszej diecezji Krzysztof Nitkiewicz.

Wizytacja dała okazję do spotkań księdza biskupa z wieloma przedstawicielami naszej społeczności. Pośród nich, było spotkanie z gronem pedagogicznym PSP w Stanach, społecznością Domu Dziennej Opieki dla osób starszych w Maziarni, a także Domu Pomocy Społecznej w Bojanowie. Ksiądz biskup odwiedził także osoby chore w miejscu ich zamieszkania, Ośrodek Caritas w Bojanowie, spotkał się z wiernymi w kaplicy w Bojanowie i Przyszowie, a na koniec spotkał się z wiernymi w kościele parafialnym. Na zakończenie przewodniczył koncelebrowanej Mszy św. i udzielił zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.

Słowa podziękowania należą się wszystkich, którzy włączyli się przygotowanie i przeżycie dnia wizytacji kanonicznej. Szczególne podziękowanie za udział w liturgii Mszy św., za gościnną postawę podczas różnych spotkań i życzliwą atmosferę.