Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Odpust ku czci św. Jana Gwalberta 14 lipca 2019 r.

Społeczność parafialna wraz z przedstawicielami Pracowników Leśnictwa oraz przedstawicielami różnych środowisk, świętowała doroczne wspomnienia patrona parafii Stany i patrona Leśników, św. Jana Gwalberta. po uroczystej Sumie, której przewodniczył tutejszy rodak ks. dr Jan Dąbal, wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym stole. Natomiast po południu, na ogrodzie parafialnym odbył się Piknik Rodzinny z udziałem zespołów artystycznych dziecięcych, młodzieżowych i dorosłych. Dla dzieci natomiast urządzono kąciki zabaw.