Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Homilia z okazji odpustu ku czci św. Jana Gwalberta 2020

Wygłoszona przez diecezjalnego duszpasterza pracowników leśnictwa, ks. Dariusza Kowalskiego.