Pole tekstowe: MODLITWA DO ŚWIĘTEJ TEKLI
Cnotliwa i mężna dziewico, uczennico Jezusa Chrystusa, święta Teklo - Pan powołał Cię przez Apostoła Pawła do wiernego naśladowania Swego życia. Ty zaś zachowałaś swoją miłość ku Niemu i wierność aż do końca życia. Łaska Boża Cię umocniła i sprawiła, że na kształt pochodni promieniowałaś i pociągałaś innych do wiary w Chrystusa. Za sprawą Swej wszechmądrej Opatrzności Bóg wyznaczył i wybrał ciebie, abyś była naszą patronką i orędowniczką oraz byś przynosiła nam siłę, pocieszenie i pomoc w tych niełatwych, pełnych zagrożeń i niespokojnych czasach! O łaskawa bohaterko i godna podziwu, o której pamięć nie gaśnie przez całe pokolenia uczniów Chrystusa. Weź nas w obronę przed atakami złego ducha i wspieraj w zmaganiu się o czystość naszych serc i wolność od wszystkiego co nas zniewala i poniża. Ty, która z miłości do Jezusa Chrystusa zdolna byłaś znieść krzyż i utrapienia wspomagaj swym wstawiennictwem każde dziecko, młodzież i dorosłych naszej Parafii, abyśmy zachowali łaskę wiernego kroczenia drogą Ewangelii przez całe nasze życie. Amen.
Aby nas Bóg i młodzież naszą w czystości obyczajów, w trzeźwości, sumienności i pracowitości zachować raczył – módl się za nami święta Teklo.
Aby Bóg Miłosierny w każdym z nas łaskę wiary, nadziei i miłości pomnożyć raczył - módl się za nami święta Teklo
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu... 
Pole tekstowe: Powrót >