Lista sponsorów:
Pole tekstowe: Adres Stowarzyszenia:
Komitet Budowy Kaplicy w Przyszowie
Przyszów Zapuście 23
37-433 Bojanów
NIP 865-24-96-876
REGON 180354959
Pole tekstowe: Konto Bankowe:
Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli
Oddział w Bojanowie
06943010162001653920000001
Pole tekstowe: OPP
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS 0000308734

Lp

 

Imię Nazwisko

 

 

Rok 2015

 

01

Sulich Ewelina i Stanisław

2000 $

02

Serafin Renata Edward

900 $

03

Sokolski Marzena Tomasz

2000 zł

04

Lebioda Henryk

500 zł

05

Faraś Piotr

3000 zł

06

Małkowicz Zofia — zakup monstrancji i puszki

6000 zł

 

Rok 2016

 

01

 

 

02

 

 

03

 

 

04

 

 

05

 

 

06

 

 

 

Rok 2017

 

 

Wykonanie posadzki w prezbiterium, ołtarza, ambonki, podstawy pod tabernakulum balasek sponsorowali:

 

01

Kruk Wojciech i Wanda

 

02

Błądek Zofia

 

03

Kida Mirosław

 

04

Wolak Maria i Czesław

 

05

Burdzy Jan i Stanisława

 

06

Cuber Józef i Kazimiera

 

07

Parafianie z Przyszowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp

 

Imię Nazwisko

 

01

Zofia i Bronisław Błądek

 

02

Halina i Krzysztof Błądek

 

03

Wojciech Kruk

 

04

Mieczysław Kruk

 

05

Jerzy Bajek

 

06

Eugeniusz i Genowefa Małkowicz

 

07

Janina Wysocka

 

08

Maria Błądek — Stany

 

09

Szczęch Stanisława i Bronisław

 

 

Rok 2012

 

1.

Opała Józef i Janina — Przyszów Ruda

2000

2.

Serafin Edward i Renata           - USA

1000$

3.

Sudoł Stanisław i Monika         - USA

100 $

4.

Sulich Sławomir i Ewelina        - USA

5000$

5.

Sudoł Władysław i Kazimiera   - Kanada

700

6.

Sokolski Tomasz i Marzena       - USA

 

7.

Szczęch Stanisława i Bronisław— USA

 

8.

Żak Grażyna Wiesław

 

9.

Wdowiak Justyna Marek

 

 

Rok 2013

 

01

Błądek Jacek i Bogusława          - USA

500

02

Serafin Edward Renata              - USA

1000$

03

Sudoł Stanisław Monika            - USA

100$

04

Popek Edward Weronika          - Zapuście 4

100$

05

Sulich Sławomir Ewelina          - USA

1000$

06

Szwed Jarosław Monika            - USA

400$

07

Wdowiak Zdzisław Agnieszka   - USA

250$

08

Sulich Czesław Maria                 - Łapówka 20

100$

09

Małkowicz Eugeniusz Genowefa — Kanada

200 Ca

10

Cuber Józef Kazimiera               - USA (Zap.88)

1000

11

Rodzice bierzmowanych w 2013 r.

2000

12

Żak Wiesław wykonał nieodpłatnie dach

3500

13

Rozmus Janusz Danuta            - Francja

150

14

Faraś Piotr — usługi — Stany

1500

15

Lebioda Henryk  -  Przyszów Szlacheckie

100

16

Pawlina Józef  -  Przyszów Szlacheckie

100

17

Rzepecka Zofia  -  Przyszów Szlacheckie

100

18

Popek Andrzej  - 

100

19

Żak Edward  - 

100


01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Rok 2014

Nabrzeska Janina  -  Przyszów Szlacheckie

Figura Krystyna—Bojanów

Gawrońska Krystyna Józef — Stany

Kudłacik Łukasz Monika -  Stany

Pełka Stanisława  Józef -  Bojanów

Prażmo Tadeusz Leokadia -  Bojanów

Rutyna Piotr Zofia  - Stany

Sudoł Maria Eugeniusz  -  Bojanów

Furmankiewicz Jan Maria  -  Bojanów

Szwed Zofia Zdzisław  -  Kołodzieje

Żołyniak Grażyna Janusz  -  Stany

Bielecki Stanisław  - Stany

 


 

50
100
300
100
100
100
100
300
1000
100
100

 

Kwoty
ukryte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kwoty
ukryte