Modlitwa leśników 
przez przyczynę 
św. Jana GwalbertaPole tekstowe: O Panie, niech Twoja łaska oświeca nasze umysły i nasze serca; wspomagaj nas, aby nasza nadzieja codziennie wzrastała.
	Życie powierzyło nam służbę krajowi poprzez zachowanie, troskę i obronę rzeczy najpiękniejszych z dzieł stworzenia: drzew, zwierząt, wody, gór i lasów, które dałeś dla dobra człowieka.
	Spraw o Panie, abyśmy byli coraz bardziej świadomi, jak wspaniałe jest nasze zadanie i abyśmy je wiernie wypełniali. 
	A ty sam święty Janie Gwalbercie, nasz Patronie i Mistrzu, prowadź nas poprzez takie rozumienie życia, które wiedzie do chrześcijańskiej miłości i społecznej solidarności.
	Dopomóż nam coraz lepiej rozumieć dzieła Stwórcy i związki, które łączą jego stworzenie, tak aby także nasza praca była zawsze w harmonii z planem Bożym.  Amen. 
/Vallombrosa 1984 r./
Pole tekstowe: O Panie, niech Twoja łaska oświeca nasze umysły i nasze serca; wspomagaj nas, aby nasza nadzieja codziennie wzrastała.
	Życie powierzyło nam służbę krajowi poprzez zachowanie, troskę i obronę rzeczy najpiękniejszych z dzieł stworzenia: drzew, zwierząt, wody, gór i lasów, które dałeś dla dobra człowieka.
	Spraw o Panie, abyśmy byli coraz bardziej świadomi, jak wspaniałe jest nasze zadanie i abyśmy je wiernie wypełniali. 
	A ty sam święty Janie Gwalbercie, nasz Patronie i Mistrzu, prowadź nas poprzez takie rozumienie życia, które wiedzie do chrześcijańskiej miłości i społecznej solidarności.
	Dopomóż nam coraz lepiej rozumieć dzieła Stwórcy i związki, które łączą jego stworzenie, tak aby także nasza praca była zawsze w harmonii z planem Bożym.  Amen. 
/Vallombrosa 1984 r./