Liturgiczna służba ołtarza

Zasady Ministranta:

Ministrant poznaje życie Jezusa, swego Mistrza i stara się Go naśladować.

Ministrant poznaje liturgię i nią żyje, służąc przy ołtarzu podczas Mszy św. i nabożeństw.

Ministrant uczestniczy w zbiórkach ministranckich raz w tygodniu.

Ministrant modli się i pracuje nad swoim charakterem oraz często przyjmuje komunię św.

Ministrant Kocha Boga i dla Jego chwały spełnia wzorowo swoje obowiązki.

Ministrant jest przykładem dla innych i podobnie jak kapłan, stara się być zjednoczony z Chrystusem.

Ministrant nosi białą albę, znak czystości i niewinności. 

Ministrant jest koleżeński i pracowity.

Ministrant Uczy się pilnie i rozwija swoje talenty, aby być dobrym człowiekiem, Polakiem i chrześcijaninem.

Dyżury ministranckie:

WycieczkiPole tekstowe:  Parafia  św. Jana Gwalberta i św. Tekli  
Stany, ul. Grębowska  14, 37-433 Bojanów

GRUPA

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARETK

PIĄTEK

SOBOTA

1

Godz.  8. 00

Grupa 1

Grupa 2

Wszyscy

Grupa 3

Grupa 2

Grupa 1

2

Godz. 9.30

 

 

Wszyscy

 

 

 

3

Godz. 11.00

 

 

Wszyscy