Parafia Stany
Lista cz這nk闚 Rady Parafialnej

 

 

Projekt pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kociele w. Jana Gwalberta i w. Tekli oraz XIX w. Kaplicy cmentarnej w Gminie Bojan闚, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, dzia豉nie 4.4 Kultura RPO WP na lata 2014-2020.

 

Parafia Rzymskokatolicka pw. w. Jana Gwalberta i w. Tekli w Stanach pozyska豉 dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew鏚ztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zadanie pn. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym Kociele w. Jana Gwalberta i w. Tekli oraz XIX w. Kaplicy cmentarnej w Gminie Bojan闚.

 

Ca趾owita warto projektu: 608 370,29 z

Dofinansowanie UE: 517 114,72 z

 

Przedmiotem projektu s prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym kociele oraz kaplicy cmentarnej.

Drewniany koci馧 poddany zostanie pracom konserwatorskim i restauratorskim polegaj鉍ym na wymianie okien, renowacji drzwi, okiennic i krat, wykonaniu nowej posadzki oraz nowych schod闚 na ch鏎, wymianie uszkodzonych desek elewacji. Zostanie wykonane podwietlenie elewacji kocio豉, system sygnalizacji po瘸rowej oraz monitoring. Ponadto zaplanowano prace konserwatorskie znajduj鉍ych si wewn靖rz zabytk闚 ruchomych: nastawa o速arza g堯wnego, o速arz Serca Jezusa, kopia obrazu Pana Jezusa z Limpias, Krucyfiks, ambona odtworzenie na podstawie zdj耩 i tekst闚 r鏚這wych.

W kaplicy cmentarnej prace polega b璠 na naprawie i uzupe軟ieniu tynk闚 wewn皻rznych cian i sufit闚 oraz wykonaniu nowej pow這ki malarskiej, a dodatkowo wykonane zostan prace konserwatorskie znajduj鉍ego si w kaplicy o速arza.

W ramach projektu przy kociele zamontowane zostanie urz鉅zenie multimedialne s逝蕨ce udost瘼nianiu i upowszechnianiu zasob闚 dziedzictwa kulturowego kocio豉 w. Jana Gwalberta i w. Tekli poprzez multimedialn prezentacj.

Po wykonaniu wszystkich prac obiekt b璠zie udost瘼niany 8 godz. dziennie. Koci馧 b璠zie otwarty, ale wewn靖rz zostan zamontowane kraty uniemo磧iwiaj鉍e wejcie do nawy g堯wnej w celu ochrony zabytku. Dzi瘯i takiemu rozwi頊aniu odwiedzaj鉍y b璠 mogli obejrze wn皻rze i nie b璠zie ryzyka, 瞠 wyposa瞠nie zostanie zniszczone.

Parafia podejmuje r闚nie dzia豉nia zmierzaj鉍e do wpisania obiektu na list zabytk闚 Szlaku Architektury Drewnianej.

 

Pole tekstowe: