Pole tekstowe: Powrót>>>
Parafia Stany
Lista członków Rady Parafialnej

Przygotowanie dalsze zaczyna się już w dzieciństwie. Dokonuje się ono w rodzinie oraz na katechezie.

Pole tekstowe: Przygotowanie bliższe obejmuje młodzież od 17 roku życia. Prowadzone jest poprzez katechizację przed małżeńską, czyli na tzw. “kursach

Etap trzeci to przygotowanie bezpośrednie do małżeństwa, czyli katecheza przedślubna, obejmująca narzeczonych,

Pole tekstowe: 6 PRAWD WIARY, 7 SAKRAMENTÓW ŚW., 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH, OJCZE NASZ, WIERZĘ W BOGA oraz podstawowe wiadomości o Jezusie Chrystusie.  

Wymagane dokumenty:

1. Świadectwo chrztu (dotyczy osób ochrzczonych poza parafią zamieszkania, świadectwo jest ważne 6 miesięcy),

2. Świadectwo bierzmowania,

3. Zaświadczenie z USC (w liczbie 3 egz.) o braku przeszkód z prawa cywilnego przy zawieraniu sakramentu małżeństwa     konkordatowego (ze skutkami cywilnymi),

4. Świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie w zakresie szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej,

5. Zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kurs przedmałżeński),

6. Dowód osobisty w celu stwierdzenia tożsamości,

7. Strona owdowiała (jeśli jest) akt zgonu współmałżonka.

Inne uwagi:

1. Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy mieć ukończone 18 lat życia.  Dotyczy to tak  mężczyzn jak i  kobiet .

2. Podczas udzielania Sakramentu może fotografować jeden fotograf i jeden kamerzysta, którzy mają licencję uzyskaną podczas kursów dla fotografów  organizowanych przez diecezję.

3. Wystrój kościoła winien być skromny z wykluczeniem sztucznych kwiatów i ozdób, które nie licują z  sakralnym charakterem świątyni.

4. Po zakończonym nabożeństwie nie rozsypujemy przed kościołem papierków, ziarenek zbóż i innych przedmiotów

Pole tekstowe: Przygotowanie do małżeństwa obejmuje trzy etapy:

· przygotowanie dalsze             ->

·  

·  

Pole tekstowe: Przygotowanie bliższe             ->

· Przygotowanie bezpośrednie > 

·  

· Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem,

· Przyszli małżonkowie przed przybyciem do kancelarii zechcą przypomnieć sobie podstawowe wiadomości katechizmowe: