Pole tekstowe: Powrót>>>
Parafia Stany
Lista członków Rady Parafialnej

· Chrztu udziela się dziecku ze względu na wiarę rodziców, którzy proszą o ten sakrament dla swego dziecka.

· Chrztu należałoby odmówić, jeśli byłyby poważne wątpliwości,  że rodzice nie zapewnią dziecku wychowania religijnego,

· Rodzicami  mogą zostać osoby, które ukończyły 16 rok życia, przystąpiły do Sakramentu Bierzmowania i żyją zgodnie z przykazaniami bożymi i kościelnymi.

1. W naszej parafii sakrament chrztu jest udzielany w czwartą niedzielę każdego miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 1100.

2. W piątek przed niedzielą chrztu po wieczornej Mszy św. odbywa się spotkanie rodziców i chrzestnych podczas którego dokonuje się wpisu do Księgi Chrztów, sygnowanych podpisem rodziców oraz ma miejsce katecheza wprowadzająca w znaczenie i wymowę Chrztu,

             - należy przynieść wyciąg aktu urodzenia,

             - jeżeli rodzice chrzestni są spoza parafii, powinni przynieść  od swojego proboszcza          

               zaświadczenie, że mogą pełnić tę funkcję,

 

          

Pole tekstowe: „Chrzest jest narodzeniem do nowego życia w Chrystusie. Zgodnie z wolą Pana jest on konieczny do zbawienia, tak jak Kościół, do którego chrzest wprowadza. Istotny obrzęd chrztu polega na zanurzeniu kandydata w wodzie lub polaniu wodą jego głowy z równoczesnym wezwaniem Trójcy Świętej, to znaczy Ojca, Syna i Ducha Świętego.” (Katechizm Kościoła Katolickiego, 1277 – 1278)

                                                                              Symbolika Chrztu św.

· Znak krzyża                                                          -            znak odkupienia człowieka przez Jezusa Chrystusa

· Polanie wodą                                                       -            znak obmycia z grzechu

· Namaszczenie krzyżmem                                  -            znak wybrania do wypełnienia misji ucznia Chrystusowego

· Nałożenie białej szaty                                         -            znak niewinności i godności dziecka Bożego,

· Zapalenie świecy chrzcielnej od paschału.     -            znak oświecenia przez Chrystusa, który jest Światłością świata