Parafia Stany

Msze św. za zmarłych po pogrzebie.

Intencje mszalne zamówione za śp. Marię Trawińską

 1. 2.01.2021 r., g. 7.00 – od sąsiadów Puzio

 2. 4.01.2021 r, g. 7.00 – od rodziny Olszowy

 3. 5.01.2021 r, g. 7.00 – od Franciszka Surowiec z rodziną

 4. 19.01., g. 7.00 – od Janiny i Stefana Bednarz

 5. 20.01., g. 7.00 – od rodziny Ziółkowskich

 6. 21.01., g. 7.00 – od Zofii Gawryl z rodziną

 7. 22.01., g. 7.00 – od Janiny i Wacława Tonderys z rodziną

 8. 23.01., g. 7.00 – od swatowej Stanisławy z rodziną

 9. 25.01., g. 7.00 – od kolegów i koleżanek z pracy Piotra

 10. 26.01., g. 7.00 – od kolegów i koleżanek z pracy Piotra

 11. 27.01., g. 7.00 – od Zofii Surowiec z rodziną

 12. 28.01., g. 7.00 – od Marii i Tadeusza Jaskot z rodziną

 13. 29.01., g. 7.00 – od Zuzanny i Krzysztofa Baran z rodziną

 14. 30.01., g. 7.00 – od swatowej Janiny Puzio

 15. 1.02., g. 18.00 – od siostry Kazi z rodziną Kobylarzów

 16. 6.02., g. 18.00 – od siostry Julii

 17. 8.02., g. 18.00 – od wnuków i prawnuków

 18. 9.02., g. 7.00 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”

 19. 10.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu

 20. 11.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu

 21. 14.02., g. 9.00 – od syna Piotra

 22. 19.02., g. 18.00 – od syna Zbigniewa z rodziną

 23. 21.02., g. 9.00 – od syna Edwarda z rodziną

 24. 24.02., g. 18.00 – od syna Józefa z rodziną

 25. 26.02., g. 18.00 – od córki Ireny z rodziną

Msze gregoriańskie za śp. Eugeniusza Koleńskiego

Msze Gregoriańskie za ś.p. Eugeniusza Koleńskiego

 1. 22 II 2021 7.00

 2. 23 II 7.00

 3. 24 II 7.00

 4. 25 II 18.00

 5. 26 II 7.00

 6. 27 II 7.00

 7. 28 II 11.30

 8. 1 III 18.00

 9. 2 III 7.00

 10. 3 III 7.00

 11. 4 III 18.00

 12. 5 III Bojanów

 13. 6 III 7.00

 14. 7 III 9.00

 15. 8 III 7.00

 16. 9 III 18.00

 17. 10 III 7.00

 18. 11 III 7.00

 19. 12 III 7.00

 20. 13 III 7.00

 21. 14 III 9.00

 22. 15 III 18.00

 23. 16 III 7.00

 24. 17 III 7.00

 25. 18 III 18.00

 26. 19 III 7.00

 27. 20 III 7.00

 28. 21 III 9.00

 29. 22 III 7.00

 30. 23 III 7.00

Intencje mszalne zamówione za śp. Marię Kata

 1. 15.12., g. 7.00 – od pracowników Szkoły Podstawowej w Stanach
 2. 16.12., g. 7.00 – od wnuczki Joli z rodziną
 3. 17.12., g. 7.00 – od Ireny i Henryka Pikor
 4. 22.12., g. 7.00 – od rodziny Sałęga
 5. 28.12., g. 7.00 – od chrześnicy Agnieszki Cuber z rodziną
 6. 29.12., g. 7.00 – od chrześnicy Agnieszki Cuber z rodziną
 7. 31.12., g. 16.00 – od wnuka Krzysztofa z żoną
 8. 2.01.2021, g. 7.00 – od Barbary i Mariusza Galek
 9. 3.01., g. 9.00 – od męża
 10. 4.01., g. 7.00 – od Wiesławy i Stanisława Stolarz
 11. 5.01., g. 7.00 – od Czesławy Piróg z rodziną
 12. 6.01., g. 9.00 – od córki Ewy z rodziną
 13. 8.01., g. 7.00 – od brata Michała z rodziną
 14. 9.01., g. 7.00 – od Ireny i Józefa Krawiec
 15. 10.01., g. 9.00 – od córki Bożeny z rodziną
 16. 11.01., g. 7.00 – od Anny Bednarczyk
 17. 12.01., g. 7.00 – od Małgorzaty i Grzegorza Bednarczyk
 18. 13.01., g. 7.00 – od brata Tadeusza z żoną
 19. 14.01., g. 7.00 – od brata Tadeusza z żoną
 20. 15.01., g. 7.00 – od Danuty i Wiesława Majdańskich
 21. 16.01., g. 7.00 – od Krystyny i Antoniego Bednarczyk
 22. 17.01., g. 9.00 – od córki Renaty z mężem
 23. 19.01., g. 7.00 – od Urszuli i Adama Kata
 24. 20.01., g. 7.00 – od Jadwigi i Mariana Orawiec
 25. 21.01., g. 7.00 – od Ryszarda Stolarza z rodziną
 26. 22.01., g. 7.00 – od Haliny Rędzio z rodziną
 27. 23.01., g. 7.00 – od pracowników SPZOZ w Bojanowie
 28. 24.01., g. 9.00 – od brata Jana z rodziną
 29. 25.01., g. 7.00 – od rodziny Szotów z Lasek
 30. 26.01., g. 7.00 – od Doroty i Jana Bednarczyk
 31. 27.01., g. 7.00 – od rodziny Gawrońskich
 32. 28.01., g. 7.00 – od koleżanki Marii Tłusty
 33. 29.01., g. 7.00 – od Józefy Byra
 34. 30.01., g. 7.00 – od Małgorzaty i Jerzego Magdziak
 35. 31.01., g. 9.00 – od siostry Zofii z rodziną
 36. 1.02., g. 7.00 – od Janiny Kozioł z rodziną
 37. 2.02., g. 18.00 – od sąsiadów z ul. Grądkowej i Szkolnej
 38. 3.02., g. 18.00 – od Marty i Tomasza Maślanka
 39. 4.02., g. 18.00 – od Marty i Jana Stolarz z rodziną
 40. 5.02., g. 18.00 – od Stanisławy i Iwony z rodziną
 41. 6.02., g. 7.00 – od rodziny Dąbal
 42. 7.02., g. 11.30 – od róży różańcowej Marii Bednarz
 43. 8.02., g. 7.00 – od róży różańcowej Marii Bednarz
 44. 9.02., g. 18.00 – od Domu Opieki Dziennej w Maziarni
 45. 10.02., g. 18.00 – od pracowników GOPS w Bojanowie i DOD w Maziarni
 46. 11.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu
 47. 12.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu
 48. 13.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu
 49. 15.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 50. 16.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 51. 17.02., g. 18.00 – od wnuka Pawła z żoną
 52. 18.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 53. 19.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 54. 20.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 55. 22.02., g. 18.00 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”

Intencje mszalne zamówione za śp. Stefana Lenia

 1. 12.12.2020 r., g. 7.00 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
 2. 14.12., g. 7.00 – od rodziny Warchołów z Bojanowa
 3. 15.12., g. 7.00 – od Barbary i Grzegorza Grabiel z Niwiok
 4. 16.12., g. 7.00 – od swatów Lucyny i Mariana Pazdrów z Niwiok
 5. 17.12., g. 7.00 – od rodziny Stróż i Stolarz
 6. 18.12., g. 7.00 – od rodziny Krzak i Saj z Dobrynina
 7. 19.12 g. 7.00 – od rodziny Figurów
 8. 21.12 g. 7.00 – od Agnieszki i Ireneusza Grochowskich, Antoniego Harli
 9. 22.12 g. 7.00 – od Elżbiety i Józefa Bednarz z rodziną 
 10. 23.12 g. 7.00 – od Marka Leń  
 11. 28.12 g. 7.00 – od rodziny Janusz  
 12. 29.12 g. 7.00 – od siostry Marii z rodziną  
 13. 30.12 g. 7.00 – od Danuty Rzucidło  
 14. 2.01.2021 r., g. 7.00 – od Stanisławy Guściora z rodziną  
 15. 4.01., g. 7.00 – od brata Jana, Danuty i Dawida  
 16. 5.01., g. 7.00 – od brata Jana, Danuty i Dawida  
 17. 7.01.,  g. 7.00 – od Anny i Andrzeja Filów z rodziną  
 18. 8.01., g. 7.00 – od Krystyny i Piotra Warzechów z rodziną  
 19. 9.01., g. 7.00 – od Anny i Roberta Leniów z rodziną  
 20. 11.01., g. 7.00 – od Moniki Rędzio z rodziną 
 21. 12.01., g. 7.00 – od Aleksandra Rzucidło z rodziną  
 22. 13.01., g. 7.00 – od Natalia Magda z rodziną  
 23. 14.01., g. 7.00 – od sąsiada Józefa Kokoszki z rodziną 
 24. 15.01., g. 7.00 – od Tadeusza Jaskot z rodziną
 25. 16.01., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 26. 18.01., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 27. 17.01., Bojanów – od żony Ireny i wnuka Jakuba
 28. 5.02., Bojanów – od córki Iwony i Krzysztofa  
 29. 7.02., Bojanów – od córki Karoliny z mężem Mateuszem
 30. 14.02., Bojanów – od syna Arka z Justyną
 31. 17.02., Bojanów – od uczestników pogrzebu
 32. 21.02., Bojanów – od brata Stanisława z rodziną
 33. 28.02., Bojanów – od uczestników pogrzebu

Msze gregoriańskie za śp. Adama Rutynę

 1. 12.04.2021, g. 7.00

 2. 13.04., g. 7.00

 3. 14.04., g. 7.00

 4.  15.04., g. 18.00

 5.  16.04., g. 7.00

 6.  17.04., g. 7.00

 7.  18.04., g. 17.00

 8. 19.04., g. 7.00

 9. 20.04., g. 7.00

 10. 21.04., g. 7.00

 11. 22.04., g. 18.00

 12. 23.04., g. 7.00

 13. 24.04., g. 7.00

 14. 25.04., g. 17.00

 15. 26.04., g. 7.00

 16. 27.04., g. 7.00

 17. 28.04., g. 7.00

 18. 29.04., g. 18.00

 19. 30.04., g. 7.00

 20. 1.05., g. 7.00

 21. 2.05., g. 17.00

 22. 3.05., g. 17.00

 23. 4.05., g. 7.00

 24. 5.05., g. 7.00

 25. 6.05., g. 18.00

 26. 7.05., g. 7.00

 27. 8.05., g. 7.00

 28. 9.05., g. 17.00

 29. 10.05., g. 7.00

 30. 11.05., g. 7.00

Msze gregoriańskie za śp. Marię, Józefa Guściora

 1. 15.02., g. 7.00
 2. 16.02., g. 7.00
 3. 17.02., g. 7.00
 4. 18.02., g. 18.00
 5. 19.02., g. 7.00
 6. 20.02., g. 18.00
 7. 21.02., g. 17.00
 8. 22.02., g. 7.00
 9. 23.02., g. 7.00
 10. 24.02., g. 18.00
 11. 25.02., g. 7.00
 12. 26.02., g. 18.00
 13. 27.02., g. 7.00
 14. 28.02., g. 17.00
 15. 1.03., g. 7.00
 16. 2.03., g. 7.00
 17. 3.03., g. 18.00
 18. 4.03., g. 7.00
 19. 5.03., g. 18.00
 20. 6.03., g. 7.00
 21. 7.03., g. 9.00
 22. 8.03., g. 7.00
 23. 9.03., g. 7.00
 24. 10.03., g. 18.00
 25. 11.03., g. 7.00
 26. 12.03., g. 18.00
 27. 13.03., g. 7.00
 28. 14.03., g. 17.00
 29. 15.03., g. 7.00
 30. 16.03., g. 18.00