Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Intencje mszalne zamówione za śp. Annę Chudzik

 1. 11.07.2021 r., g. 17.00 – od córki Haliny z mężem i dziećmi
 2. 25.07., g. 11.30 – od córki Zosi
 3. 21.08., g. 18.00 – od córki Danki z mężem i dziećmi
 4. 23.08., g. 7.00 – od wnuków Moniki, Pawła i Marcina
 5. 24.08., g. 7.00 – od wnuczka Mateusza z rodziną
 6. 25.08., g. 7.00 – od wnuczka Konrada
 7. 26.08., g. 7.00 – od wnuczka Piotra
 8. 27.08., g. 7.00 – od wnuczka Grzegorza
 9. 28.08., g. 18.00 – od wnuczki Agnieszki z rodziną
 10. 29.08., g. 17.00 – od córki Stasi z mężem
 11. 30.08., g. 18.00 – od wnuczki Sylwii, Izabelki i Huberta
 12. 31.08., g. 18.00 – od siostry Karoliny z rodziną
 13. 1.09., g. 18.00 – od swatowej Stanisławy Poniedzielskiej
 14. 2.09., g. 7.00 – od swatowej z Nowosielca
 15. 3.09., g. 18.00 – od sąsiadów Genowefy i Zbigniewa Janiec
 16. 4.09., g. 7.00 – od rodziny Bis z Racławic
 17. 5.09., g. 9.00 – od córki Jaśki z dziećmi
 18. 6.09., g. 7.00 – od rodziny Oleksak z Kłyżowa
 19. 7.09., g. 7.00 – od Kazimierza Janiec z rodziną
 20. 8.09., g. 18.00 – od rodzin Urban i Tofil z Pysznicy
 21. 9.09., g. 7.00 – od rodziny Pętlickich
 22. 10.09., g. 18.00 – od rodziny Dziewiców z Woli Rusinowskiej
 23. 11.09., g. 18.00 – od bratanicy Ireny z rodziną z Woli Rusinowskiej
 24. 12.09., g. 17.00 – od córki Teresy z mężem i dziećmi
 25. 13.09., g. 18.00 – od Bogusławy i Edwarda Tabor z rodziną
 26. 14.09., g. 18.00 – od pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowosielcu
 27. 15.09., g. 18.00 – od Heleny z rodziną
 28. 16.09., g. 18.00 – od Stanisława Sobala z rodziną
 29. 17.09., g. 7.00 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”
 30. 18.09., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu