Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Intencje mszalne zamówione za śp. Marię Kata

 1. 15.12., g. 7.00 – od pracowników Szkoły Podstawowej w Stanach
 2. 16.12., g. 7.00 – od wnuczki Joli z rodziną
 3. 17.12., g. 7.00 – od Ireny i Henryka Pikor
 4. 22.12., g. 7.00 – od rodziny Sałęga
 5. 28.12., g. 7.00 – od chrześnicy Agnieszki Cuber z rodziną
 6. 29.12., g. 7.00 – od chrześnicy Agnieszki Cuber z rodziną
 7. 31.12., g. 16.00 – od wnuka Krzysztofa z żoną
 8. 2.01.2021, g. 7.00 – od Barbary i Mariusza Galek
 9. 3.01., g. 9.00 – od męża
 10. 4.01., g. 7.00 – od Wiesławy i Stanisława Stolarz
 11. 5.01., g. 7.00 – od Czesławy Piróg z rodziną
 12. 6.01., g. 9.00 – od córki Ewy z rodziną
 13. 8.01., g. 7.00 – od brata Michała z rodziną
 14. 9.01., g. 7.00 – od Ireny i Józefa Krawiec
 15. 10.01., g. 9.00 – od córki Bożeny z rodziną
 16. 11.01., g. 7.00 – od Anny Bednarczyk
 17. 12.01., g. 7.00 – od Małgorzaty i Grzegorza Bednarczyk
 18. 13.01., g. 7.00 – od brata Tadeusza z żoną
 19. 14.01., g. 7.00 – od brata Tadeusza z żoną
 20. 15.01., g. 7.00 – od Danuty i Wiesława Majdańskich
 21. 16.01., g. 7.00 – od Krystyny i Antoniego Bednarczyk
 22. 17.01., g. 9.00 – od córki Renaty z mężem
 23. 19.01., g. 7.00 – od Urszuli i Adama Kata
 24. 20.01., g. 7.00 – od Jadwigi i Mariana Orawiec
 25. 21.01., g. 7.00 – od Ryszarda Stolarza z rodziną
 26. 22.01., g. 7.00 – od Haliny Rędzio z rodziną
 27. 23.01., g. 7.00 – od pracowników SPZOZ w Bojanowie
 28. 24.01., g. 9.00 – od brata Jana z rodziną
 29. 25.01., g. 7.00 – od rodziny Szotów z Lasek
 30. 26.01., g. 7.00 – od Doroty i Jana Bednarczyk
 31. 27.01., g. 7.00 – od rodziny Gawrońskich
 32. 28.01., g. 7.00 – od koleżanki Marii Tłusty
 33. 29.01., g. 7.00 – od Józefy Byra
 34. 30.01., g. 7.00 – od Małgorzaty i Jerzego Magdziak
 35. 31.01., g. 9.00 – od siostry Zofii z rodziną
 36. 1.02., g. 7.00 – od Janiny Kozioł z rodziną
 37. 2.02., g. 18.00 – od sąsiadów z ul. Grądkowej i Szkolnej
 38. 3.02., g. 18.00 – od Marty i Tomasza Maślanka
 39. 4.02., g. 18.00 – od Marty i Jana Stolarz z rodziną
 40. 5.02., g. 18.00 – od Stanisławy i Iwony z rodziną
 41. 6.02., g. 7.00 – od rodziny Dąbal
 42. 7.02., g. 11.30 – od róży różańcowej Marii Bednarz
 43. 8.02., g. 7.00 – od róży różańcowej Marii Bednarz
 44. 9.02., g. 18.00 – od Domu Opieki Dziennej w Maziarni
 45. 10.02., g. 18.00 – od pracowników GOPS w Bojanowie i DOD w Maziarni
 46. 11.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu
 47. 12.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu
 48. 13.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu
 49. 15.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 50. 16.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 51. 17.02., g. 18.00 – od wnuka Pawła z żoną
 52. 18.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 53. 19.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 54. 20.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu
 55. 22.02., g. 18.00 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”