Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Intencje mszalne zamówione za śp. Marię Kata

 1. 15.12., g. 7.00 – od pracowników Szkoły Podstawowej w Stanach

 2. 16.12., g. 7.00 – od wnuczki Joli z rodziną

 3. 17.12., g. 7.00 – od Ireny i Henryka Pikor

 4. 22.12., g. 7.00 – od rodziny Sałęga

 5. 28.12., g. 7.00 – od chrześnicy Agnieszki Cuber z rodziną

 6. 29.12., g. 7.00 – od chrześnicy Agnieszki Cuber z rodziną

 7. 31.12., g. 16.00 – od wnuka Krzysztofa z żoną

 8. 2.01.2021, g. 7.00 – od Barbary i Mariusza Galek

 9. 3.01., g. 9.00 – od męża

 10. 4.01., g. 7.00 – od Wiesławy i Stanisława Stolarz

 11. 5.01., g. 7.00 – od Czesławy Piróg z rodziną

 12. 6.01., g. 9.00 – od córki Ewy z rodziną

 13. 8.01., g. 7.00 – od brata Michała z rodziną

 14. 9.01., g. 7.00 – od Ireny i Józefa Krawiec

 15. 10.01., g. 9.00 – od córki Bożeny z rodziną

 16. 11.01., g. 7.00 – od Anny Bednarczyk

 17. 12.01., g. 7.00 – od Małgorzaty i Grzegorza Bednarczyk

 18. 13.01., g. 7.00 – od brata Tadeusza z żoną

 19. 14.01., g. 7.00 – od brata Tadeusza z żoną

 20. 15.01., g. 7.00 – od Danuty i Wiesława Majdańskich

 21. 16.01., g. 7.00 – od Krystyny i Antoniego Bednarczyk

 22. 17.01., g. 9.00 – od córki Renaty z mężem

 23. 19.01., g. 7.00 – od Urszuli i Adama Kata

 24. 20.01., g. 7.00 – od Jadwigi i Mariana Orawiec

 25. 21.01., g. 7.00 – od Ryszarda Stolarza z rodziną

 26. 22.01., g. 7.00 – od Haliny Rędzio z rodziną

 27. 23.01., g. 7.00 – od pracowników SPZOZ w Bojanowie

 28. 24.01., g. 9.00 – od brata Jana z rodziną

 29. 25.01., g. 7.00 – od rodziny Szotów z Lasek

 30. 26.01., g. 7.00 – od Doroty i Jana Bednarczyk

 31. 27.01., g. 7.00 – od rodziny Gawrońskich

 32. 28.01., g. 7.00 – od koleżanki Marii Tłusty

 33. 29.01., g. 7.00 – od Józefy Byra

 34. 30.01., g. 7.00 – od Małgorzaty i Jerzego Magdziak

 35. 31.01., g. 9.00 – od siostry Zofii z rodziną

 36. 1.02., g. 7.00 – od Janiny Kozioł z rodziną

 37. 2.02., g. 18.00 – od sąsiadów z ul. Grądkowej i Szkolnej

 38. 3.02., g. 18.00 – od Marty i Tomasza Maślanka

 39. 4.02., g. 18.00 – od Marty i Jana Stolarz z rodziną

 40. 5.02., g. 18.00 – od Stanisławy i Iwony z rodziną

 41. 6.02., g. 7.00 – od rodziny Dąbal

 42. 7.02., g. 11.30 – od róży różańcowej Marii Bednarz

 43. 8.02., g. 7.00 – od róży różańcowej Marii Bednarz

 44. 9.02., g. 18.00 – od Domu Opieki Dziennej w Maziarni

 45. 10.02., g. 18.00 – od pracowników GOPS w Bojanowie i DOD w Maziarni

 46. 11.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu

 47. 12.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu

 48. 13.02., g. 18.00 – od uczestników pogrzebu

 49. 15.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu

 50. 16.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu

 51. 17.02., g. 18.00 – od wnuka Pawła z żoną

 52. 18.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu

 53. 19.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu

 54. 20.02., g. 7.00 – od uczestników pogrzebu

 55. 22.02., g. 18.00 – od firmy pogrzebowej „Dąbek”