Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Intencje mszy św. po pogrzebie + STEFAN LEŃ

1   od firmy Pogrzebowej Dąbek  – 12 XII 2020   g.7.00                                                                                      

2   od rodziny Warchołów z Bojanowa   –  14 XII   g.  7.00 

3   od Barbary i Grzegorza Grabiel z Niwiok   15 XII   g.  7.00                              

4   od swatów Lucyny i Mariana Pazdrów z Niwiok    16 XII  g.  7.00                      

5   od rodziny Stróż i Stolarz       17 XII  2020   g.  7.00                                         

6   od rodziny Krzak i Saj z Dobrynina    18 XII   g.  7.00                                                                   

7   od rodziny Figurów    19 XII   g. 7.00                                                                   

8   od Agnieszki i Ireneusza Grochowskich, Antoniego Harli      21 XII   g.  7.00                                                                                                                                       

9   od Elżbiety i Józefa Bednarz z rodziną       22 XII   g.   7.00                                  

10  od Marka Leń      23 XII   g. 7.00                                                                                          

11  od rodziny Janusz     28 XII   g.  7.00                                                                                                             

12  od siostry Marii z rodziną     29 XII   g.   7.00                                                                       

13  od Danuty Rzucidło     30  XII    g.   7.00                                                                    

14  od Stanisławy Guściora z rodziną     2  I  2021r    g.  7.00                                                         

15  od brata Jana, Danuty i Dawida      4 i 5  I  2021r   g.   7.00                                                     

16  od Anny i Andrzeja Filów z rodziną      7  I  2021    g.   7.00                                                      

17  od Krystyny i Piotra Warzechów z rodziną     8  I  2021   g.   7.00                                          

18  od Anny i Roberta Leniów z rodziną      9  I  2021     g.   7.00                                           

19  od Moniki Rędzio z rodziną       11  I  2021     g.   7.00                                                  

20 od Aleksandra Rzucidło z rodziną     12  I     g.   7.00                                                           

21 od Natalia Magda z rodziną     13  I     g.   7.00                                                             

22 od sąsiada Józefa Kokoszki z rodziną       14  I      g.    7.00                                                           

23 od Tadeusza Jaskot z rodziną                    15  I      g.    7.00                                                     

24 od uczestników pogrzebu   16 i 18 I  g.  7.00                                                                               

25 od żony Ireny i wnuka Jakuba  17 I  g. 1015                                                                              

26 od córki Iwony i Krzysztofa     5  II     Bojanów po południu                                                                                 

27 od córki Karoliny z mężem Mateuszem    7  II  g.  10.15                                                  

28 od syna Arka z Justyną 14  II  g.  10.15                                                          

29 od uczestników pogrzebu 17 II  Bojanów po południu i 28  II g. 1015                        

30 od brata Stanisława z rodziną  21  II   g.  10.15