Parafia Stany

Ogłoszenia – Terminarz

Intencje mszalne zamówione za śp. Stanisławę Żak

5.09., g. 7.00 ? od córki Alicji z mężem

7.09., g. 7.00 ? od córki Zofii z mężem

8.09., g. 18.00 ? od córki Teresy z mężem

9.09., g. 7.00 ? od syna Zbigniewa z żoną

10.09., g. 18.00 ? od wnuczki Moniki z mężem

11.09., g. 7.00 ? od wnuka Piotra z rodziną

12.09., g. 7.00 ? od wnuczki Katarzyny z rodziną

14.09., g. 18.00 ? od wnuka Artura z rodziną

15.09., g. 7.00 ? od wnuczki Doroty z rodziną

16.09., g. 18.00 ? od wnuczki Iwony z rodziną

17.09., g. 7.00 ? od wnuka Wojciecha z rodziną

18.09., g. 18.00 ? od wnuczki Agaty z rodziną

19.09., g. 7.00 ? od wnuków Marcina, Justyny, Jolanty z rodzinami

20.09., g. 17.00 ? od siostry Marii z mężem

21.09., g. 7.00 ? od Władysławy i Stanisława Kata

22.09., g. 18.00 ? od sąsiadów Zybura

23.09., g. 7.00 ? od Wiesława Żak z rodziną

24.09., g. 7.00 ? od Anny Marut

25.09., g. 18.00 ? od Krystyny Winogrodzkiej z rodziną

26.09., g. 18.00 ? od firmy pogrzebowej ?Dąbek?

27.09., g. 17.00 ? od Małgorzaty i Krzysztofa Warchoł